Etusivu

Yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti talouden suhdanteiden ja markkinoilla tapahtuvien muutosten myötä. Näihin muutoksiin vastaaminen vaatii yritykseltä paitsi osaavaa johtoa niin myös aktiivista ja kokenutta hallitusta.

Menestyvän yrityksen keskeinen resurssi on yrityksen kulloiseenkin kehitysvaiheeseen sopiva hallitus. Hallituspartnerit Turku ry:n tarkoitus on edesauttaa sopivien hallitusjäsenten löytymistä ja olla näin osaltaan mukana varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämisessä.

Turun Hallituspartnerit ry on yleishyödyllinen yhdistys.

 

Takaisin Hallituspartnerit.fi-sivustolle.