ETSITKÖ HALLITUSJÄSENTÄ?

Miksi pk-yrityksen kannattaa panostaa hallitustyön kehittämiseen?

Hyvä hallitus on halvin ja tehokkain tapa saada ulkopuolista osaamista pk-yrityksen käyttöön. Suomalainen yrittäjä osaa paljon, mutta yrityksen eri vaiheissa eteen tulee tilanteita, joissa muualta hankittu kokemus ja näkemys on arvokasta. Hyvä hallitus on sitoutunut yrityksen menestykseen ja osaa tukea toimitusjohtajaa omistajastrategian toteuttamisessa.

Miten Turun Hallituspartnerit voivat auttaa hallitustyön kehittämisessä?

Paras ja tarkoituksenmukaisin hallituksen jäsen ei välttämättä löydy perhe- tai kaveripiiristä. Me Turun Hallituspartnereissa kartoitamme ne yrityksen osaamistarpeet, joissa sopivasta hallituksen jäsenestä on hyötyä, ja etsimme sopivia ehdokkaita laajasta verkostostamme. Lopullinen päätös hallitusjäsenen valinnasta on aina yrityksellä.

Minkälaisissa tilanteissa ulkopuolisesta hallitusjäsenestä on hyötyä?

Yrityksen toimiva johto tuntee usein toimialan syvällisesti, mutta esimerkiksi kansainvälistyminen, sukupolvenvaihdokset tai digitalisaatio tuovat eteen tilanteita, joissa muualta hankittu kokemus on hyödyksi. Monesti hallitustyötä on ryhdytty kehittämään, kun yrityksen kasvu on pysähtynyt tunnistamattomista syistä, jolloin uuden hallituksen ensimmäinen tehtävä on ollut auttaa tunnistamaan ja ylittämään kasvun esteet.

Miten Turun Hallituspartnerien välitysprosessi toimii?

Yrityksen tarpeet ovat aina toimintamme lähtökohta. Aloitamme yhteistyön tutustumalla yritykseen ja kartoittamalla sen nykytilanteen yhdessä toimeksiantajan kanssa. Selvitämme omistajastrategian ja autamme keskustellen tunnistamaan ja määrittämään ne tarpeet, joihin uutta hallituksenjäsentä (tai useampia) etsitään. Sen jälkeen luomme hallitusjäsenprofiilin, jonka perusteella käynnistämme haun sekä jäsenistöstämme että laajemmin verkostoistammekin.

Toimeksiantajan toiveista riippuen hakuprosessi voi olla joko hiljainen tai avoin, jolloin välitämme etsittävän hallitusjäsenprofiilin tiedoksi myös jäsenistöllemme. Seulomme löytyneet ehdokkaat ja esittelemme toimeksiantajalle sovitun määrän kandidaatteja haastateltavaksi. Lopullisen päätöksen uudesta hallitusjäsenestä tekee aina yritys itse.

Miten Turun Hallituspartnerien välitysprosessi toimii?

Yrityksen tarpeet ovat aina toimintamme lähtökohta. Aloitamme yhteistyön tutustumalla yritykseen ja kartoittamalla sen nykytilanteen yhdessä toimeksiantajan kanssa. Selvitämme omistajastrategian ja autamme keskustellen tunnistamaan ja määrittämään ne tarpeet, joihin uutta hallituksenjäsentä (tai useampia) etsitään. Sen jälkeen luomme hallitusjäsenprofiilin, jonka perusteella käynnistämme haun sekä jäsenistöstämme että laajemmin verkostoistammekin.

Toimeksiantajan toiveista riippuen hakuprosessi voi olla joko hiljainen tai avoin, jolloin välitämme etsittävän hallitusjäsenprofiilin tiedoksi myös jäsenistöllemme. Seulomme löytyneet ehdokkaat ja esittelemme toimeksiantajalle sovitun määrän kandidaatteja haastateltavaksi. Lopullisen päätöksen uudesta hallitusjäsenestä tekee aina yritys itse.

Minkälaisissa tilanteissa ulkopuolisesta hallitusjäsenestä on hyötyä?

Yrityksen toimiva johto tuntee usein toimialan syvällisesti, mutta esimerkiksi kansainvälistyminen, sukupolvenvaihdokset tai digitalisaatio tuovat eteen tilanteita, joissa muualta hankittu kokemus on hyödyksi. Monesti hallitustyötä on ryhdytty kehittämään, kun yrityksen kasvu on pysähtynyt tunnistamattomista syistä, jolloin uuden hallituksen ensimmäinen tehtävä on ollut auttaa tunnistamaan ja ylittämään kasvun esteet.

HALLITUSPARTNERIT TURKU RY

c/o Turun kauppakamari

Puolalankatu 1
20100 Turku

turku@hallituspartnerit.fi