Koulutukset

Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -kurssit

 

Kauppakamarit eri puolilla Suomea tarjoavat koulutusta hallitustyöskentelystä. Turun seudulla koulutusta tarjoaa Turun kauppakamari. Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) –kurssi sopii hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville henkilöille. Se auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyötä entistä paremmin.

HHJ -koulutuksen suorittaminen antaa yrityksen omistajalle luotettavamman pohjan valita yrityksensä hallitukseen ulkopuolisia, riippumattomia jäseniä. Kokemuksensa ja erityisosaamisensa lisäksi nämä henkilöt ovat osoittaneet hallitsevansa pk-yrityksen tehokkaan hallitustyöskentelyn tämän päivän vaatimukset. Koulutuksessa aihetta käsitellään mahdollisimman käytännön läheisesti. Esillä on useita case-tapauksia erilaisista pk-yrityksistä, niiden hallitustyöskentelystä ja sen osuudesta yrityksen menestymiseen. Niin ikään osallistujat ratkovat ryhmätyönä todellisen pk-yrityksen hallitustyön kysymyksiä.

HHJ -kurssi koostuu neljästä puolen päivän mittaisesta jaksosta sekä ryhmätyöstä. Kurssilla käydään läpi muun muassa hallituksen rooli, vastuut, riskienhallinta ja työmuodot erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja vahvasti käytäntöön soveltaen yritysesimerkkien kautta.

Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Maria Lindbom, Turun kauppakamari
puh. 050-5730 370, maria.lindbom@turku.chamber.fi

 

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista. Toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä. 

MITÄ HYÖTYÄ?
Kurssilla luodaan perusta pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle: hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet, yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä, kokouksen johtaminen ja työjärjestys, liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus, hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet, hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.

KENELLE?
Kurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville. Kurssin osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista.

Kurssin hintaan sisältyy kirja Hallituksen puheenjohtajan opas – johda pk-yritys menestykseen: Antero Virtanen, Eero Ottila, Kai Miesmäki, Pertti Mäntylä
 

Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Maria Lindbom, Turun kauppakamari
puh. 050-5730 370, maria.lindbom@turku.chamber.fi