Tarkoitus ja tavoitteet

Hallituspartnerien tarkoitus ja tavoitteet

Hallituspartnerit Turku ry toimii Varsinais-Suomessa ja on osa valtakunnallista Hallituspartnerit -verkostoa. Toimintamme tarkoitus on varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn varmistaminen yritysten hallitustyöskentelyä kehittämällä.

Toiminnan päätavoitteena on korostaa tehokkaan hallitustyöskentelyn merkitystä pienten ja keskisuurten yritysten toiminnassa.

 • tarjota yritysten hallituksiin koulutettuja ja kokeneita elinkeinoelämän ammattilaisia
 • madaltaa kynnystä käyttää ulkopuolisia, kouluttautuneita ja kokeneita asiantuntijoita hallituksen jäseninä
 • kehittää jäsenistön hallitusosaamista

Toimintaamme ohjaa:

 • luottamuksellisuus
 • asiantuntijuus
 • riippumattomuus
 • asiakaslähtöisyys

Hallituspartnereiden toiminta

Hallituspartnerit:

 • tarjoaa yritysten hallituksiin asiantuntemusta: henkilöitä, joiden liike-elämän kokemus varmistaa omistajalähtöisen päätöksenteon
 • yhdistyksen verkosto muodostuu henkilöistä, joilla on monipuolinen kokemus ja jotka ovat halukkaita osallistumaan yritysten hallitustyöhön
 • järjestää yhdessä liike-elämän järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
 • osallistuu hallitustyöskentelystä käytävään julkiseen keskusteluun
 • kehittää yhteisiä toimintatapoja ja suosituksia tehokkaan hallitustyöskentelyn perustaksi
 • harjoittaa ja edistää aiheeseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa

Hallituspartnerit tarjoaa kokemusta, näkemystä, tietoa ja taitoa.