HAE JÄSENEKSI

Odotamme jäseneksi hakevan henkilön täyttävän seuraavat kriteerit

 • On hyvämaineinen
 • Omaa hyvät yrityksen johtamiseen liittyvät tiedot ja taidot koulutuksen ja kokemuksen kautta
 • Suorittanut HHJ-kurssin tai omaa muuten merkittävää hallitustyökokemusta.
 • Hallitustyökokemusta liiketoimintaa harjoittavissa yhtiöissä tai yhteisöissä usean vuoden ajalta
 • Sitoutuu Hallituspartnereiden arvoihin ja toimintaperiaatteisiin
 • Sitoutuu osallistumaan aktiivisesti yhdistyksen toimintaan, kuten työryhmätyöskentelyyn ja/tai julkaisutoimintaan, ja myös mahdollisesti yhdistyksen hallitukseen
 • Lisäansioksi katsotaan näytöt tulosvastuullisesta johtamisesta, HHJ-tutkinto, muut HHJ- koulutukset tai vastaavat muut hallitustyöskentelyä koskevat koulutukset

Kriteereistä voidaan joustaa joissain poikkeustilanteissa, esimerkiksi kun jäsenistöä halutaan täydentää tietyllä erityisosaamisalueella. Tällöinkin riittävä pätevyys arvioidaan tarkasti.

Uusien jäsenten valintoja toteutetaan vuosittain kolme kertaa, hakuajat ovat huhti-, elo- ja joulukuu. Hakemusten jättöajat päättyvät 30.4., 31.8. ja 31.12.

Uuden jäsenen valintaprosessi etenee seuraavasti

 • Ole yhteydessä yhdistyksen jäsenvastaavaan, häneltä saat ohjeet hakemiseen. Yhteystiedot Hallitus-sivulla.
 • Jäsentoimikunta tutustuu hakemuksiin ja valitsee haastatteluvaiheeseen etenevät hakijat
 • Puolen tunnin tapaaminen HP Turku ry:n jäsentoimikunnan jäsenten kanssa
 • Jäsentoimikunta esittelee hakijat HP Turku ry:n hallitukselle, joka päättää uusista jäsenistä

Jäsenvastaava tiedottaa hakijoita valintaprosessin etenemisestä.

HALLITUSPARTNERIT TURKU RY

c/o Turun kauppakamari

Puolalankatu 1
20100 Turku

turku@hallituspartnerit.fi